วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรมสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก ส่งคณะนักปั่น ณ ที่ว่าการทำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4898833_resize

วันที่ 11 พฤศจิกายน  2558   นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำภอวังสะพุง ร่วมกิจกรรมสองล้อเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก ส่งคณะนักปั่น ณ ที่ว่าการทำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4898836_resize S__4898835_resize S__4898834_resize S__4898833_resize