วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมนางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง.2558/2559.ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

86072_resize

วันที่ 9 พฤศจิกายน  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมนางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง.2558/2559.ณ.ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย     86073_resize 86074_resize 86075_resize 86076_resize 86077_resize 86078_resize 86079_resize S__4857862_resize