วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมทอดกฐินอำเภอ วัดบ้านปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

357803_resize

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมทอดกฐินอำเภอ วัดบ้านปากปวน ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

357803_resize 357802_resize 357799_resize