วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

9740_resize

วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน  2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

9740_resize 9739_resize 9738_resize 9737_resize 9736_resize