วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการ ทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการระบาดศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

145866_resize

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชการส่งเสริมการ ทำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการระบาดศัตรูพืช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

145866_resize 145865_resize S__319527_resize