วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมมอบปัจจัยกฐินบ้านโคกหนองแก ม.9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

145863_resize

วันที่  4 พฤศจิกายน  2558  นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมมอบปัจจัยกฐินบ้านโคกหนองแก  ม.9 ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

145863_resize