วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมแทนเกษตรอำเภอ ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

145859_resize

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมแทนเกษตรอำเภอ  ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

145859_resize 145858_resize 24242_resize