วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝน ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

9283_resize

วันที่  30 ตุลาคม  2558 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองฝน ต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

9283_resize 9284_resize 9286_resize9287_resize