วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5821_resize

วันที่ 20  ตุลาคม  2558 นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

5822_resize 5821_resize