วันที่ 20 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 28 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขตพื้นที่มณฑนทหารบกที่ 28 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผมบ่าว-ผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

71625_resize

วันที่ 20  ตุลาคม  2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้นายฑนวัฒน์มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับคณะผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 28 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เขตพื้นที่มณฑนทหารบกที่ 28 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผมบ่าว-ผาสาว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

71626_resize 71623_resize 71624_resize 71625_resize