วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมเตรียมจัดงาน 5 ธันวามหาราช ณ วัดศรีอุดมวงศ์ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

139309_resize

วันที่ 19 ตุลาคม  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ประชุมเตรียมจัดงาน 5 ธันวามหาราช  ณ วัดศรีอุดมวงศ์  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

139309_resize 139310_resize139308_resize