วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม พิจารณา โครงการตำบล 1 ล้าน บาท ณ ที่ว่าการกำนันตำบลปากปวน ตำบลวังสะพุง

109764_resize

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ    รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม พิจารณา โครงการตำบล 1 ล้าน บาท  ณ ที่ว่าการกำนันตำบลปากปวน  ตำบลวังสะพุง

109767_resize 109764_resize 109765_resize 109766_resize