วันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพรพชนมพรรษา88พรรษา ณชุมชนบ้านนำ้อ้อมหมู่1ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5426_resize

วันที่ 16 ตุลาคม  2558 นายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ  ร่วมโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพรพชนมพรรษา88พรรษา  ณชุมชนบ้านนำ้อ้อมหมู่1ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

5427_resize 5425_resize