วันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558 ณ ม.20 ต.หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8250_resize

วันที่ 16 ตุลาคม  2558  นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558 ณ  ม.20  ต.หนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

8249_resize 8250_resize 8251_resize 8252_resize 8253_resize 8277_resize 8279_resize 8280_resize