วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม..อบต.ร่วม ภาคีเครื่อยข่าย ณ อบต.หนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

89134_resize

วันที่ 15  ตุลาคม  2558 นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม..อบต.ร่วม ภาคีเครื่อยข่าย ณ อบต.หนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

89134_resize 89132_resize 89133_resize