วันที่ 14 ตุลาคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมเปิดงาน โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 1/2559 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8003_resize

วันที่  14  ตุลาคม 2558 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ร่วมเปิดงาน โครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ครั้งที่ 1/2559  ณ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้   ตำบลหนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

8002_resize 8003_resize 8004_resize 8005_resize 8006_resize 8010_resize 8019_resize 8020_resize 8022_resize 8023_resize 8026_resize 8028_resize 8030_resize 8031_resize

8034_resize