วันที่ 13 ตุลาคม 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลโคกขมิ้น ม 2 ร่วมกับ รง.น้ำตาลมิตรภูหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทร์ทรีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

7813_resize

วันที่ 13  ตุลาคม  2558 นายทวัช  มาตุ่น  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตำบลโคกขมิ้น ม 2 ร่วมกับ รง.น้ำตาลมิตรภูหลวง ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทร์ทรีย์  หมู่ที่ 2 ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

7813_resize 7814_resize 7815_resize 7816_resize 7817_resize7818_resize