วันที่ 12 ตุลาคม 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นาย ฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558 ณ บ้านน้อยเหนือ ม.5 ต.ศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9207831_resize

วันที่ 12  ตุลาคม  2558  นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นาย ฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตร  ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารเคมีโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2558 ณ บ้านน้อยเหนือ ม.5 ต.ศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__9207831_resize

S__9207830_resize S__9207832_resize S__9207829_resize S__9207836_resize