วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นยพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมกาเกษตรชำนาญการ ร่วม ประชุม อชก ณ ธกส วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__5840909_resize

วันที่ 7  ตุลาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วย นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมกาเกษตรชำนาญการ ร่วม ประชุม อชก ณ ธกส วังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__5840907_resize S__5840908_resize S__5840909_resize S__5840910_resize