วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเตรียมงาน จังหวัดเคลื่อนที่ อบต. หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

6918_resize

วันที่ 7  ตุลาคม  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมเตรียมงาน จังหวัดเคลื่อนที่ อบต. หนองหญ้าปล้อง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

6919_resize 6913_resize 6914_resize 6915_resize 6917_resize 6918_resize