วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการระบาดศัตรูพืช เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง และเป็นการฝึกความชำนาญเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

8387_resize

วันที่  6 ตุลาคม  2558  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมการระบาดศัตรูพืช เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง และเป็นการฝึกความชำนาญเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

8389_resize 8387_resize 8388_resize