วันที่ 26 กันยายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายทวัช มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เป็น วิทยากรโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง(เพาะเห็ดฟางในตะกร้า) ณ ศาลากลางบ้านนาอีเลิศ หมู่ 7 ต.วังสะพุง เกษตรกร 80 ราย

S__8790041_resize

วันที่ 26 กันยายน  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นายทวัช  มาตุ่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ,นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  เป็น วิทยากรโครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง(เพาะเห็ดฟางในตะกร้า) ณ ศาลากลางบ้านนาอีเลิศ หมู่ 7 ต.วังสะพุง เกษตรกร 80 รายS__8790045_resize S__8790040_resize S__8790041_resize S__8790044_resize S__8790043_resize S__8790042_resize