วันที่ 25 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเเสริมการเกษตรชำนาญการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลปากปวน ณ ห้องประชุม อบต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

18438_resize

วันที่ 25 กันยายน  2558 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ นักวิชการส่งเเสริมการเกษตรชำนาญการประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลปากปวน   ณ ห้องประชุม อบต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย18441_resize 18438_resize 18439_resize