วันที่ 25 กันยายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลเขาหลวง ณ ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5124_resize

วันที่ 25  กันยายน  2558 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ตำบลเขาหลวง  ณ  ห้องประชุม อบต.เขาหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

5121_resize 5122_resize

5124_resize