วันที่ 25 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ณ อบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__11165872_resize

นที่ 25 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ณ อบต.ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__11165874_resize S__11165871_resize S__11165872_resizeS__11165879_resize S__11165878_resize S__11165877_resize S__11165876_resize S__11165875_resize