วันที่ 25 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วม โครงการปรับภูมิทัศน์ ภูช่องคับ ตำบลผาบิ้ง งบประมาณของผู้ว่า วัดถำ้ผาบิ้ง

18126_resize

วันที่  25 กันยายน  2558  นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วม โครงการปรับภูมิทัศน์ ภูช่องคับ ตำบลผาบิ้ง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

 

18126_resize18128_resize 18125_resize 18231_resize