วันที่ 25 กันยายน 2558 นายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ตำบลวังสะพุง ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลวังสะพุง จังหวัดเลย

8287_resize

วันที่ 25  กันยายน  2558 นายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ตำบลวังสะพุง ประชุมชี้แจงแนวทางช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรจากภาวะแห้งแล้ง  ณ ศาลากลางบ้าน  หมู่ที่  12  ตำบลวังสะพุง  จังหวัดเลย  8286_resize 8287_resize

 

8354_resize 8355_resize