วันที่ 23 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมปลูกป่า โครงการฟื้นฟูป่าต้นนำ้เฉลิมพระเกียรติ ป่าภูหลวง ต ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__5120048_resize

 

วันที่ 23 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมปลูกป่า โครงการฟื้นฟูป่าต้นนำ้เฉลิมพระเกียรติ ป่าภูหลวง ต ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__5120050_resize

S__5120048_resize S__5120049_resize S__5120052_resize S__5120055_resize S__5120054_resize S__5120053_resize S__5120056_resize