วันที่ 23 กันยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ หนองหญ้าปล้อง การจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม อบต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5036_resize

วันที่ 23 กันยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ หนองหญ้าปล้อง การจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม อบต หนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

5034_resize 5033_resize 5036_resize