วันที่ 22 กันายน นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8699993_resize

วันที่  22  กันายน  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__8700011_resize S__5128196_resize S__5324836_resize S__8699992_resize S__8699993_resize