วันที่ 18 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

8215_resize

วันที่ 18 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

8215_resize8217_resize 8218_resize