วันที่ 17 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ติดตามศูนย์เรียนรู้ยางพารา ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4767789_resize

วันที่  17  กันยายน  2558 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ติดตามศูนย์เรียนรู้ยางพารา ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__4767789_resize