วันที่ 17 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี58 เกษตรกรอำเภอเอราวัณ เดินทางดูงานการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน ณ ตำบลปากปวน หมู่ที่ 8 บ้านปากปวน เกษตรกรรวม 100 คน ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าว นายเติม สารวงษ์และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับด้วย

16444_resize

วันที่ 17 กันยายน  2558  นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน โครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี58 เกษตรกรอำเภอเอราวัณ เดินทางดูงานการปลูกข้าวแบบลดต้นทุน ณ ตำบลปากปวน หมู่ที่ 8 บ้านปากปวน เกษตรกรรวม 100 คน ประธานกลุ่มผู้ปลูกข้าว นายเติม สารวงษ์และคณะกรรมการ ให้การต้อนรับด้วย

16445_resize 16444_resize 16446_resize