วันที่ 17 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย.กายใจเป็นสุข…ณ.หอประชุมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

74877_resize

วันที่  17  กันยายน  2558  นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย.กายใจเป็นสุข…ณ.หอประชุมอำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย  74877_resize 74878_resize

74876_resize