วันที่ 15 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมข้อมูลเอกภาพร่วมกับ สนง เศรษฐกิจเกษตร ณ สนง เกษตรจังหวัดเลย และประชุมมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ พืชสวนเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

S__4685830_resize

วันที่ 15  กันยายน  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมข้อมูลเอกภาพร่วมกับ สนง เศรษฐกิจเกษตร ณ สนง เกษตรจังหวัดเลย และประชุมมาตรฐานสินค้าเกษตร ณ พืชสวนเลย  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย S__4685830_resize

S__4685831_resize

S__4685832_resize