วันที่ 12 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมพิธีเปิดกีฬา กศน อำเภอวังสะพุง ณ โรงเรียนบ้านวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__4644874_resize

วันที่ 12  กันยายน  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมพิธีเปิดกีฬา กศน อำเภอวังสะพุง ณ โรงเรียนบ้านวังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__4644874_resize S__4644873_resize