วันที่ 11 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประชุมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__8405055_resize

วันที่ 11 กันยายน  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร  ประชุมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง

S__8405055_resize

S__8405056_resize