วันที่ 11 กันยายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ ศรีอรรคพรหม เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมเกษตกรผู้ทำนา ม .3 และ ม.6 ทำเชื้อไตรโคเดอม่า และเวอบิวเรีย ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

4923_resize

วันที่ 11 กันยายน  2558  นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายเนติ  ศรีอรรคพรหม  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมเกษตกรผู้ทำนา ม .3 และ ม.6 ทำเชื้อไตรโคเดอม่า และเวอบิวเรีย  ตำบลผาบิ้ง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

4892_resize 4885_resize

4925_resize

4923_resize