วันที่ 8 กันยายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมสัญจรตำบลผาน้อย ณ อบต.ผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

122543_resize

วันที่ 8 กันยายน  2558 นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ร่วมประชุมสัญจรตำบลผาน้อย  ณ อบต.ผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

122546_resize 122543_resize 122544_resize