วันที่ 8 กันยายน 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ ตำบลหนองงิ้ว ณ ที่ทำการกำนัน บ้านน้ำจันทร์ ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

275552_resize

วันที่ 8 กันยายน  2558 นายพงรักษ์  มีชัย  นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกรรมการศูนย์ ตำบลหนองงิ้ว  ณ ที่ทำการกำนัน บ้านน้ำจันทร์  ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

275555_resize 275552_resize 275553_resize 275554_resize