วันที่ 8 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี2558 ณ บ้านนาแกใต้ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย ดำเนินการโดย ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดร

4613_resize

วันที่ 8 กันยายน  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง   ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี2558 ณ บ้านนาแกใต้ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
ดำเนินการโดย ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวอุดร 4613_resize4632_resize 4614_resize 4615_resize 4616_resize 4619_resize 4621_resize 4622_resize 4626_resize 4628_resize