วันที่ 7 กันยายน 2558 นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปล่อยแตนเบียนอนาไกรัส ที่แปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ตำบลเขาหลวง ร่วมกับอารักขาพืช

3250_resize

วันที่ 7 กันยายน  2558  นายทวัช มาตุ่น นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายฑนวัฒน์  มะโนมัย  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปล่อยแตนเบียนอนาไกรัส ที่แปลงติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช ตำบลเขาหลวง ร่วมกับอารักขาพืช

3250_resize 3251_resize