วันที่ 7 กันยายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรตำบลทราขาว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลทราขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

72967_resize

วันที่ 7 กันยายน  2558  นางน้ำเย็น  ศิริพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมประชุมสัญจรตำบลทราขาว  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน  ม.2 ตำบลทราขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

72967_resize 72965_resize 72966_resize