วันที่ 7 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมประจำเดือนกันยายนร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

3247_resize

วันที่ 7  กันยายน  2558  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง   ประชุมประจำเดือนกันยายนร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

3247_resize

3248_resize