วันที่ 4 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วย นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ณ ธกส วังสะพุง ครั้งที่ 6 พิจารณา 8 ราย ณ ธกส.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

273158_resize

วันที่  4  กันยายน  2558   นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  พร้อมด้วย นายพงรักษ์  มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนส่วนอำเภอ ณ ธกส วังสะพุง ครั้งที่ 6 พิจารณา 8 ราย  ณ ธกส.วังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

273158_resize

273160_resize 273159_resize