วันที่ 3 กันยายน 2558 ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ(วังสะพุง) ออกเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกร โดยเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอและสมาชิกสภาเกษตรเขตอำเภอวังสะพุง เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลวังสะพุง ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อม ม.1 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__8257561_resize

วันที่ 3 กันยายน  2558  ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ(วังสะพุง) ออกเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกร โดยเกษตรอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอและสมาชิกสภาเกษตรเขตอำเภอวังสะพุง เยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลวังสะพุง ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน บ้านน้ำอ้อม ม.1 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__8257561_resize S__8257562_resize S__8257670_resize

S__8257544_resize