วันที่ 3 กันยายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำเรื่องข้าวกับเกษตรกร ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

120193_resize

วันที่ 3 กันยายน 2558 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำเรื่องข้าวกับเกษตรกร ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

120193_resize

120194_resize