วันนที่ 1 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__3989509_resize

วันนที่ 1 กันยายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กันยายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__3989509_resize