วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้บริการ อชก. ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

116274_resize

116274_resize116275_resize