วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมไกล่เกลี่ยหนี้สินเกษตรกร กับชุดทำงานตำบลปากปวน ณ อบต.ปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8818_resize

วันที่ 24  สิงหาคม 2558 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมไกล่เกลี่ยหนี้สินเกษตรกร กับชุดทำงานตำบลปากปวน ณ อบต.ปากปวน  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

8818_resize 8817_resize 8819_resize